Naruto Kakashi 10" Plush

GG Retro Gaming

Regular price $22.99

Tax included.

Naruto Kakashi 10" Plush